Acta Assemblea General d’INNOVACC 20/06/2022

Data:    20 de juny de 2022
Lloc:     L’Arcada de Fares (Besalú)

Durada:  10:30h – 14:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)

Ordre del dia:

1. Despatx de presidència.
2. Resum projectes impulsats.
3. Ratificació sol·licituds d’ajuts.
4. Aprovació comptes 2021 i estat comptes 2022.
5. Informacions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació de l’acta de la sessió

 

0-Presentació_AG_INNOVACC_20juny2022

1-Acta Assemblea General INOVACC 20-06-2022

4.1-PG_2021_i_2022-fins_maig

4.2-BS_2021_i_2022-fins_maig