Es convocaran els ajuts de Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub

En breu es convocaran els ajuts de Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub

Es tracta de cupons per a la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i/o aplicació de tecnologies digitals avançades. Els assessors seran del Digital Innovation Hub (universitats i centres de recerca que pertanyen al Hub i que poden aportar assessorament).

A continuació es mostra de forma resumida les característiques principals dels ajuts:

 • Servei s’ha de realitzar a Catalunya
 • Ajut màxim de 10.000 euros (no bestreta)
 • Només es pot contractar 1 únic proveïdor
 • Una empresa podrà sol·licitar fins a 3 cupons (per tasques diferents)
 • Cost subvencionable màxim sol·licitat: inferior a 14.500 €
 • Les empreses beneficiàries hauran de fer un test d’ auto-orientació de maduresa i formulari de contacte i hauran de tenir un grau de maduresa mínim
 • Pressupost: 1M d’ € (previsió mínima de 100 serveis tecnològics
 • Subjectes a minimis
 • Terminis assessorament: 30 setembre 2023 (es poden començar a partir de gener de 2022)

Les tecnologies digitals avançades elegibles són:

 • Fabricació additiva / impressió 3 D
 • Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital)
 • Supercomputació i quàntica
 • Ciberseguretat
 • Intel·ligència artificial (inclou Big Data)
 • Connectivitat intel·ligent (cinlou sensòrica, IoT i 5G)
 • Fotònica

Més informació: https://dih4cat.cat/