Resum últimes notícies del Projecte europeu ACCELWATER

15 de setembre de 2022
INNOVACC i el CT Beta van participar a la cinquena edició de Water Talks, organitzat pel CATALAN WATER PARTNERSHIP (CWP – Associació Catalana per a la Innovació i la Internacionalització del sector de l’Aigua).


INNOVACC, com a representant del sector carni i la proteïna alternativa, va participar a la jornada exposant les preocupacions i necessitats del sector envers a la gestió de l’aigua, englobant un explicació específica dels objectius del projecte Accelwater. Es tracta d’un projecte col·laboratiu on hi ha diferents grups de treball i un d’ells es centra en les empreses càrnies, participant-hi  CT Beta, Mafrica i el clúster.

 

Seguidament des de la UVic també va exposar el projecte, parlant de tecnologies innovadores per a la gestió i tractament de l’aigua residual dels escorxadors. Per tant, el principal objectiu del projecte és la revalorització de fangs i estalvi i millora de la qualitat de l’aigua de les depuradores de les empreses alimentàries.

Link notícia del diari el 9 nou del 15/9/2022: https://el9nou.cat/video/la-seu-del-centre-tecnologic-beta-acull-la-cinquena-edicio-de-la-water-talks/


27 de setembre de 2022
INNOVACC va organitzar una jornada on-line de projectes del Clúster. Durant la jornada es van presentar alguns projectes col·laboratius impulsats per INNOVACC.


Els projectes presentats són de diferents convocatòries d’ACCIÓ, Ministerio de Indústria, DARP, així com de projectes europeus.

Des de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea, el projecte ACCELWATER va ser presentat pel soci català “El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT-BETA-UVIC)”. Accelwater’s compta amb 4 demostradors a tot Europa centrats en sectors de la indústria alimentària i de les begudes: Islandia (relacionat amb la indústria pesquera), Itàlia (relacionat amb la indústria del tomàquet), Grècia (relacionat amb les indústries cerveseres i lleteres) i Espanya (relacionat amb les indústries de processament de carn).

Óscar Osegueda Investigador Sènior del CT-BETA va presentar els dos objectius principals del projecte i els resultats preliminars obtinguts durant aquests dos anys de projecte (dels 4 totals).

L’objectiu principal d’Accelwater és optimitzar el consum d’aigua dolça a la indústria alimentària i de begudes sota un nexe aigua-malbaratament-energia, introduint més enllà de la recuperació d’aigua, la reutilització i les tecnologies de monitorització i control habilitades per la intel·ligència artificial que permetran l’ús de aigua regenerada en els processos de fabricació d’aliments i begudes. Al mateix temps, permetrà la recuperació, l’optimització i la gestió de residus i energia i, en conseqüència, donarà lloc a la sostenibilitat ambiental, l’estalvi de costos i el desenvolupament de productes i cadenes de valor afegit mitjançant la recuperació de materials.
CT-BETA ha estat treballant en dues línies ben identificades aigües residuals industrials i residus sòlids industrials per poder presentar propostes tecnològiques innovadores per assolir els objectius del projecte.

Per a més informació, consulteu la presentació de CT-BETA-UVIC.

Més informació del projecte


This project received funding from the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement ID 958266