24/11/2022 20 anys de Pla Anual de Transferència Tecnològica

24/11/2022 9h – 14h Seminari de Vic
Ronda de Francesc Camprodon, 2
08500 Vic

 

El Pla Anual de Transferència Tecnològica ha esdevingut, des que es va crear el 2003, un instrument de referència pel sector agroalimentari i forestal quant a la transferència de coneixements, foment de la Innovació i professionalització del sector. El DACC planifica i executa aquest programa amb la col·laboració i participació d’entitats i organitzacions del sector agroalimentari i forestal, empreses, universitats i centres de recerca i altres administracions sobre la base del treball en xarxa.

El present seminari tècnic, en el qual es commemora el 20è aniversari del PATT, vol ser un espai de reflexió sobre les tendències en comunicació i transferència de coneixement, i un punt d’encontre per definir com volem que sigui el PATT dels propers anys.

Inscripcions a través del Servei d’Innovació Agroalimentària:
Tel.: 933 046 729
A/e: patt.daam@gencat.cat

Organitza: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Veure programa