INNOVACC Visita l’ecosistema de proteïna alternativa de Països Baixos

Un grup de 25 persones del clúster català van conèixer de primera mà algunes de les principals empreses i institucions neerlandeses de l’àmbit de les noves fonts de proteïna, i van poder marcar l’inici d’acords i col·laboracions entre els dos països


Olot, 16 de novembre de 2022

INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA va organitzar una missió, amb el suport d’ACCIÓ – Generalitat de Catalunya, del 2 al 4 de novembre de 2022, per conèixer l’ecosistema de proteïna alternativa de Països Baixos i establir ponts de col·laboració.

La delegació catalana estava formada per membres de 17 organitzacions:

  • 12 empreses catalanes, 8 dedicades a l’elaboració de productes carnis i de proteïna alternativa i 4 dedicades a l’elaboració d’ingredients i noves fonts de proteïna.
  • 4 institucions de recerca, 2 universitats i 2 centres d’R+D+i
  • 1 associació clúster del sector carni i de proteïna alternativa
Relació de participants al viatge a Països Baixos

Durant l’estada, es van fer 11 visites a les següents empreses i institucions:

Les visites van permetre l’intercanvi d’experiències i coneixement entre les organitzacions neerlandeses i les catalanes, i es van iniciar possibles col·laboracions en l’àmbit de la proteïna alternativa, com la utilització de proteïna d’insectes per al consum humà (aprofundint també en la millora i el potencial per al consum d’animals), però també la utilització de noves fonts de proteïna vegetal per a obtenció d’anàlegs carnis (o d’altres tipus d’aliments com el peix), o les noves solucions de fermentació amb microorganismes aprofitant subproductes agrícoles. A remarcar la visita a les instal·lacions de Meatable, una de les principals empreses al món en la creació de carn cultivada (o de laboratori) associada amb l’empresa pionera en aquest àmbit a Singapur. La darrera visita del viatge es va fer a Bèlgica, a la planta de Solina, una multinacional que compta amb una planta a Catalunya (La Garrotxa) i que és també associada al clúster INNOVACC.

Foto de grup a Green Protein Excellence Center (Països Baixos)

Des d’INNOVACC, amb el suport d’ACCIÓ, s’acompanyarà a tots els associats del clúster català (i molt especialment a les organitzacions que van participar al viatge) a aprofundir en la col·laboració amb l’ecosistema de proteïna alternativa dels Països Baixos.

En un moment com l’actual -quan ja s’han superat els 8.000 milions de persones com a població mundial, i la tendència mostra un augment progressiu que podria fer-nos arribar a la xifra dels 10.000 milions d’habitants en pocs anys- el sector carni català vol continuar essent un proveïdor de referència tant de proteïna animal, com d’altres fonts de proteïna alternativa, amb una clara vocació d’augmentar la sostenibilitat i reduir l’impacte sobre el canvi climàtic. Aquest viatge a Països Baixos ha de permetre, a les empreses catalanes, avançar més ràpidament en aquesta línia de treball.


Què és INNOVACC?

INNOVACC és el clúster català de la carn i la proteïna alternativa. L’entitat és una associació sense ànim de lucre que forma part del Programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya, pertany al registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, i té la certificació Gold Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

INNOVACC ja té gairebé 15 anys de trajectòria durant els quals ha crescut i s’ha anat consolidant com a clúster d’aquest sector per a tot Catalunya. L’objectiu principal del clúster és ajudar a millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

Actualment agrupa 127 associats, 112 empreses i 15 institucions. Les empreses associades tenen una facturació total superior a 7.000 milions d’euros i amb més de 21.600 treballadors. L’entitat reuneix firmes de tota la cadena de valor (agricultura i ramaderia, escorxadors, sales de desfer, transformadors de carn i de proteïna alternativa, fabricants de maquinària, serveis logístics, fabricants d’additius, tractament i valorització de subproductes, enginyeries, consultories, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene…), a més d’institucions relacionades amb el sector situades a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals…).

Aproximadament un 25% dels associats ja treballen amb productes de proteïna alternativa a la carn, ja sigui amb producció, comercialització i/o recerca. I aquest percentatge segueix augmentant any rere any.

Veure vídeo del viatge (format vertical)

Veure vídeo del viatge (format horitzontal)


Amb el suport d’ACCIÓ