Noves Oportunitats de Negoci (NON) 2022 – ACCIÓ

Beneficiaris:

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb activitat econòmica.

Pagaments:

Bestreta del 20% de l’ajut al rebre resolució (sense aval).

80% un cop justificat el projecte.

Convocatòria:

Prevista la publicació inici de desembre i tancarà el 20 de desembre a les 14h.

Consulta les bases reguladores a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8796/1937186.pdf

(Nota: Trobareu tota la informació dins de la Línia 1 d’aquestes bases)