INNOVACC participa al kick off meeting del projecte aWish a Utrecht

El passat 8 i 9 de novembre l’equip d’INNOVACC va participar a la reunió inicial del projecte Europeu (HORIZON EUROPE) ‘’aWish: Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’’ a Utrecht (Països Baixos).

El projecte, que es va iniciar l’1 de novembre i té una durada de quatre anys, té com a objectiu introduir un sistema rendible per a l’avaluació del benestar i la millora dels pollastres d’engreix i dels porcs d’engreix a gran escala a Europa. El projecte se centra a desenvolupar una solució automatitzada per al seguiment del benestar a la granja, durant la (des)càrrega, el transport i la matança. Els resultats seran provats i validats en sis escorxadors i les seves cadenes de subministrament a tot Europa. A més, es desenvoluparà un catàleg d’indicadors de benestar animal i nou guies de bones pràctiques per millorar els problemes clau de benestar. També s’investigarà l’impacte socioeconòmic i ambiental de les estratègies de millora del benestar animal, amb la inclusió de les necessitats, percepcions i barreres de tots els actors des de la granja fins a escorxador.

Cal destacar que el consorci està format per empreses i centres de recerca de varis països d’Europa (Portugal, Països Baixos, Alemanya, Grècia, Hongria, Sèrbia, França, Bèlgica, Dinamarca, Polònia, Àustria i Espanya). Entre elles hi participen dos socis del clúster: Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa Selección Batallé SA. INNOVACC participa al projecte fent tasques de difusió i disseminació dels resultats.

Membres catalans del projecte aWish (UAB, S.Batallé,INNOVACC)

Per més informació: https://www.innovacc.cat/2022/08/31/nou-projecte-europeu-awish-control-automatitzat-durant-el-sacrifici-del-benestar-de-pollastres-i-porcs/

Moments de la reunió inicial del projecte aWISH a Utrech (Països Baixos)


Disclaimer Funded by the European Union (grant agreement n°101060818). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.