Presentació de la planta pilot del CT Beta-UVIC, a l’empresa MAFRICA, pel projecte Accelwater

El passat divendres 25 de novembre de 2022 es va fer la presentació de la planta pilot dissenyada i desenvolupada per el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i instal·lada a l’empresa càrnia MAFRICA, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). La presentació de la planta pilot va comptar amb la presència d’Isaac Peraire, director de l’Agència Catalana de Residus (ACR); Mar León, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Eva Espasa, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC; Laia Llenas, subdirectora del CT BETA; Gerard Masferrer, responsable d’I+D+I de l’empresa MAFRICA, i Eudald Casas, director d’INNOVACC, entre altres membres d’institucions vinculades al projecte i administracions.

D’esquerra a dreta: Gerard Masferrer, Mar León, Eva Espasa, Isaac Peraire, Eudald Casas, Laia Llenas.

La planta pilot, s’ha posat en marxa en el marc del projecte europeu AccelWater, i està liderat a l’Estat espanyol pel CT BETA i en el qual també participa el clúster INNOVACC i la mateixa empresa MAFRICA, és un exemple real del potencial que poden tenir les solucions basades en el concepte de bioeconomia circular. L’operació de la planta pilot s’ha iniciat aquest mateix any i estarà en funcionament fins al 2024. El sistema tecnològic d’aquesta planta permet valoritzar i recuperar els residus, tant sòlids com líquids, que genera la mateixa empresa, amb l’objectiu d’avançar cap a l’estratègia de “residu zero”. A partir de vuit tecnologies diferents que s’han implantat es poden generar set productes finals: aigua reutilitzable, biometà, biomassa per a caldera, efluents i esmenes orgàniques riques en nutrients, bioestimulats i CO2 reutilitzable.

Bioreactor de membrana que forma part de la planta pilot instal·lada a Mafrica.

Laura Mejías, una de les investigadores participants del Centre Tecnològic BETA, va explicar que han pogut demostrar que, “aplicant la tecnologia adequada, es por reutilitzar gran part de l’aigua, no tota, per a la pròpia empresa”.

Per fer-ho, la planta consta de dues línies de tractament. Una primera línia processa les aigües residuals per recuperar aigua d’alta qualitat amb potencial de ser reutilitzada a la pròpia instal·lació industrial i un producte líquid concentrat en nutrients amb potencial de ser valoritzat en agricultura. La segona línia és la de valorització dels residus sòlids, amb l’objectiu de recuperar energia i produir productes d’alt valor afegit, com ara biofertilitzants i bioestimulants.

Un dels aspectes més rellevants d’aquesta planta és, precisament, que posa el focus en la reutilització d’aigües residuals tractades, que després de passar per diversos processos de tractament es poden destinar a nous usos dins les pròpies instal·lacions. Pel que fa als residus sòlids, especialment matèria orgànica animal no destinada al consum, com ara vísceres, contingut intestinal, i greixos i llots de l’EDAR industrial, les tecnologies escollides permeten obtenir bioenergia en forma de biogàs o biomassa apta per ser utilitzada en una caldera convencional, fet que obre la porta a noves estratègies de millora de la sostenibilitat a la indústria càrnia.

El projecte europeu AccelWater té com a principal objectiu optimitzar el consum d’aigua a la indústria alimentària i de begudes mitjançant la introducció de tecnologies d’última generació de recuperació, reutilització, monitorització i control de l’aigua basades en intel·ligència artificial. També es planteja la recuperació, gestió i optimització dels residus sòlids i de l’energia amb l’objectiu d’assolir la sostenibilitat mediambiental, l’estalvi de despeses i el desenvolupament de productes de valor afegit.

Aquest projecte s’implementa amb quatre plantes pilot en indústries clau de la Unió Europea: simbiosi industrial que integra les indústries làctia i cervesera (Grècia), processament del tomàquet (Itàlia), processament del peix (Itàlia) i processament de la carn (Estat espanyol). El coordinador del projecte és AGENSO (Grècia) i hi participen 18 socis de 5 països de la Unió Europea. AccelWater té un pressupost de 9,4 milions d’euros i està finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horitzó 2020. El projecte es va iniciar oficialment l’1 de novembre de 2020 i està previst que finalitzi el 31 d’octubre de 2024.

Particpants catalans del projecte (Uvic, Mafrica i INNOVACC)

Laia Llenas va explicar els objectius de la planta pilot en el marc del projecte Accelwater i ha posat de manifest que “biorefineries com aquesta evidencien que la tecnologia actualment no és un problema; hem provat que podem generar productes de valor afegit i ara el que ens toca fer és vetllar per la seva viabilitat econòmica i per suprimir les barreres legislatives”. En aquest sentit, ha fet molt èmfasi en la necessitat d’implicar l’administració i l’empresa privada: “Volem ajudar el sector agroalimentari a ser més competitiu i sostenible, a tenir millors models de negoci, i per això cal que tots els actors treballem conjuntament, per tal que els beneficis reverteixin en la societat”.

Per la seva banda, Eva Espasa va definir el Centre Tecnològic BETA com “un dels motors de recerca de la UVic-UCC” i ha afirmat que la planta pilot a Mafrica “exemplifica molt bé com és i com volem que sigui el model de recerca de la nostra universitat”.

Gerard Masferrer es va mostrar satisfet de la participació de Mafrica al projecte Accelwater i va dir que aquest és “un clar exemple de col·laboració entre empresa i universitat” i de com aquestes sinergies “ajuden a resoldre problemes reals i a avançar cap a models més circulars”.

En la mateixa línia, Isaac Peraire va afirmar que “necessitem més projectes com aquest, que ens ajuden a canviar l’òptica de gestió de residus anant a l’origen i no a la fase final”. També va afirmar que el projecte porta la marca clara del CT BETA, “que es caracteritza per una recerca d’aplicació real, que permet tenir resultats tangibles”.

Mar León va assenyalar que aquest projecte, que “ajuda a visualitzar els efectes beneficiosos de l’economia circular”, entronca amb dos dels principals reptes de l’ACA: vetllar pel bon estat de l’aigua i per la disponibilitat d’aquest recurs.

Finalment, Eudald Casas ha afirmat que INNOVACC ha de ser el clúster de referència d’aquest projecte fent-ne el màxim de difusió per a donar a conèixer les diferents solucions i els millors resultats, especialment per al sector carni però també per a altres sectors alimentaris, i “Cal aprofitar-ho al màxim perquè ens ajudarà a millorar la competitivitat de les empreses, augmentant la seva eficiència hídrica i energètica i valoritzant millor els seus residus i subproductes, i així contribuir a millorar el medi ambient i la lluita conta el canvi climàtic”.


Retalls de premsa:

https://www.ccma.cat/324/lempresa-carnia-mafrica-posa-en-marxa-una-planta-pilot-innovadora-que-reutilitza-aigues-residuals-i-produeix-biogas/noticia/3198374/

https://betatechcenter.com/ca/la-planta-pilot-daccelwater-a-mafrica-permet-avancar-cap-a-estrategies-de-residu-zero-a-la-industria-carnia/