Projectes amb ajut Ministerio de Indústria – AEI 2022 (Projecte DICAMI)

Nom del projecte:

DICAMI. Digitalització i calibració avançada de sistemes de mesura amb sensors de microones

Participants: Adiveter SL, Onclick solucions SL, Fundació Eurecat, INNOVACC

Pressupost Ajut
100.179,00 € 74.371,00 €

Resum del projecte:

L’objectiu principal del projecte és dissenyar un nou sistema de control en línia, capaç de compensar les múltiples desviacions generades per diferents paràmetres productius en la fabricació de pinso, així com interpolar la resposta del sistema, en funció dels calibratges emmagatzemats (e-learning).

En una segona part, es pretén fer un estudi exhaustiu dels resultats, per trobar una funció de transferència més precisa, depenent de les variables del sistema. A més, es pretén detectar automàticament la manca de calibratge dels sensors d’humitat a causa de les condicions en què estan instal·lats (drifting). Per aquest motiu i mitjançant l’anàlisi de dades, s’alerta sobre possibles canvis en el comportament d’aquests sensors i predir-ne el valor sense aquestes anomalies.

Amb el suport de: