Enquesta Projecte INGRENERGI. Predicció de l’energia en ingredients per a pinso de porcí

Projecte INGRENERGI

Clica aquí per participar de l’enquesta

(només seran 2 minuts i les teves respostes seran de gran ajuda)

En aquest projecte es proposa la creació d’una eina que proporcioni un càlcul predictiu de l’energia metabolitzable (EM) i l’energia neta (EN) per a diferents ingredients utilitzats al pinso tant per a truges reproductores com per a porcs en creixement i poder predir el contingut d’energia de les partides de primeres matèries més allunyades de la mitjana.

Amb l’objectiu de detectar les necessitats dels professionals en nutrició i de la indústria de fabricació de pinsos us convidem a participar a la següent enquesta.