Trobada INNOVI – INNOVACC a Vilafranca del Penedès

El dimecres 21 de desembre INNOVI i INNOVACC van organitzar una trobada, presencial d’entre els dos clústers, amb l’objectiu principal d’aprendre l’un de l’altre, tot compartint coneixement, metodologies i ambicions pròpies de cada entitat.

Ambdós clústers tenen diversos aspectes en comú: coincideixen amb el número de personal a l’equip o amb els anys d’experiència des de la creació de cadascun d’ells. Tot i aquestes coincidències, aquesta trobada es va enfocar sobretot a identificar altres sinèrgies que ens podrien ajudar a, junts, sumar més valor afegit a l’organització o participació de jornades o activitats, a seguir creixent afins a les estratègies del clúster, o amb l’intercanvi de know-how, entre d’altres; tot fent-nos ser més útils als associats de cada clúster i sector.

També va ser interessant poder identificar aspectes que internament crèiem que calia millorar, propis del dia a dia de cada clúster, tot buscant noves metodologies que poguessin tractar-los.

Per últim, no podíem acabar de millor forma que compartint un àpat junts i visitant la plaça de Vilafranca.