25/01/2023 Pautes per a la gestió conjunta dels sistemes d’autocontrol de la Qualitat i Seguretat Alimentàries basats en l’APPCC

25/01/2023 10.00h a 13.00h en línia

 

Presentació dels nous materials del DACC per facilitar a les PIMES agroalimentàries la implantació del sistema d’autocontrol de la qualitat

La llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària responsabilitza als operadors de mantenir un sistema d’autocontrol que asseguri la qualitat i la conformitat dels productes i la lleialtat de les transaccions comercials.
A la jornada es revisaran els materials que el DACC posa a disposició dels operadors agroalimentaris per ajudarlos en aquesta qüestió. Es presentarà també el document “Pautes per a la gestió conjunta dels sistemes d’autocontrol de la Qualitat i Seguretat Alimentàries basats en l’APPCC” (enllaç). Aquest document explica com es pot integrar el sistema d’autocontrol de qualitat en el sistema d’autocontrol
de la seguretat alimentària, plans de prerequisits i pla APPCC, que els operadors alimentaris ja coneixen i tenen implantats.

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Més informació

Inscripcions

Organitza: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural