Projecte AEI2022b: “ASSEC4.0: Sensorització per al control de l’assecat d’embotits mitjançant l’IA i la millora de l’homogeneïtat als assecadors”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

La producció d’embotits curats consta de diverses etapes crítiques. Una d’aquestes és el procés d’assecat. Aquest punt és crucial per poder obtenir un producte de qualitat i segur.

Per aquest motiu, poder determinar i conèixer les condicions de funcionament de diferents assecadors farà millorar el procés productiu (producte més homogeni, de més qualitat, millor seguretat alimentària, etc.) i la competitivitat de les empreses (menors costos energètics i de producció, menys residus, millor sostenibilitat, etc.).

L’objectiu:

En aquest context, sorgeix la necessitat principal del projecte, que a la vegada, és l’objectiu principal: realitzar un projecte d’investigació industrial que permeti l’optimització del procés d’assecat per a poder millorar la qualitat del producte i la seguretat alimentaria, obtenir una millora en el rendiment de producció i estalvi del cost energètic, aplicant tecnologies de la industria 4.0 a partir de sensors connectats al núvol i anàlisis BigData.

Concretament, des de Villamarin, els objectius són reduir el consum energètic i el cost del procés d’assecat dels productes carnis a partir de:

  • L’estudi de l’heterogeneïtat de les condicions d’assecat dins de l’assecador amb la finalitat d’implementar millores en els elements que controlen els fluxos i la qualitat de l’aire per aconseguir unes condicions homogènies d’assecatge en els diferents punts de l’assecador.
  • L’estudi de la cinètica d’assecat del producte carni i la seva incidència en la qualitat i seguretat alimentaria del producte amb l’objectiu de desenvolupar algoritmes de control que optimitzin les condicions d’assecat segons l’evolució del producte.
  • Estudiar el procés d’assecat d’embotits curats per a poder millorar l’eficiència energètica de l’etapa.

Participants:

  • Embutidos Villamarin SL
  • Delsys Software SL
  • Tagtio SL
  • IRTA
  • Foodservice
  • INNOVACC

El projecte tindrà lloc a l’empresa Embotits Villamarin SL, empresa elaboradora d’embotits, juntament amb Delsys Software SL, empresa informàtica, i Tagtio SL, start-up enfocada a la sensorització, juntament amb el centre d’investigació IRTA. Es tracta d’un projecte interclúster, en el que participa el clúster Foodservice i el clúster INNOVACC, com a coordinador de projecte.

Pressupost total plantejat

Ajut previst

154.874,28 €

113.398,42 €

 

Amb el suport: