Projecte AEI2022b: “BI-CURED. Recollida i integració de dades en un sistema BI per a millorar l’eficiència del procés de fabricació i curació d’embotits”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

Per a millorar l’eficiència del procés de fabricació i curació d’embotits, objectiu del present projecte,  és necessària una avaluació profunda de l’ús de recursos i les condicions productives associades a la fabricació d’aquests, focalitzant l’anàlisi dels costos reals de fabricació, controlant les mermes i rendiments de cada procés productiu, a nivell de lot de fabricació i controlar el l’assecat. Per aquest motiu, fa falta un anàlisi del procés productiu que permeti identificar els fluxos, els recursos utilitzats, les propietats de la matèria prima, les condicions mediambientals, etc., en cada una de les fases.

Aquest anàlisi ha de ser la base per a la identificació d’oportunitats de millora dins del procés productiu i en conjunt, identificant nous punts sinèrgics i, en conseqüència, pot requerir l’ajust per a la casuística de cada empresa. Així doncs, els resultats d’aquesta acció permetran identificar aquells punts de millora de cara a les accions posteriors a realitzar dins i fora del present projecte.

L’objectiu:

En aquest context, sorgeix la necessitat principal del projecte, que a la vegada, és l’objectiu principal: realitzar un projecte d’investigació industrial que permeti monitoritzar i connectar tota la cadena de producció mitjançant software i sistemes de IoT de sensorització i BI que permetrà controlar de forma continua tots els processos i gestionar d’aquesta manera la cadena de producció per garantir la seguretat de cada pas i el compliment dels estàndards de qualitat, i poder analitzar i corregir processos amb la finalitat de millorar la seva eficiència.

De manera indirecta es preveu aconseguir els següents subobjectius:

  • Avaluació dels processos productius interns (costos, planificació, ordres de fabricació, matèries primes, mermes, etc.) i identificació de les variables que puguin afectar al procés d’assecat dels embotits curats.
  • Instal·lació de dispositius electrònics en els assecadors per a la recollida de dades rellevants en un sistema BI i poder establir relacions entre la curació, la merma i la composició dels productes. D’aquesta manera, es contribuirà a construir un sistema d’assecat optimitzat, sostenible i competitiu.

Participants:

  • Delsys Software SL
  • Embotits J.Vilà SL
  • Obach SL
  • Tagtio SL
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

149.106,16 €

119.284,93 €

 

Amb el suport: