Projecte AEI2022b: “INGRENERGI. Càlcul predictiu de l’energia en ingredients per a pinso de porc”