Projecte AEI2022b: “INTOOL. Eina integral per a l’optimització del procés productiu d’embotits”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

Les empreses elaboradores d’embotits, com qualsevol altre industria alimentaria, requereixen d’una exigent i constant organització i adaptació a l’entorn per garantir la seva subsistència i competitivitat dins del mon alimentari.

La transició digital és necessària per garantir que tots els processos, interns i externs de l’empresa, siguin suficients i estiguin dissenyats per assegurar la màxima qualitat i seguretat del productes elaborats. I tot i que cada empresa té les seves necessitats particulars, l’ús d’eines digitals facilita la coordinació dels diferents processos, ajuda a la presa de decisions, permet controlar simplificant o eliminant aquells processos redundants o innecessaris.

Per aquest motiu, el projecte INTOOL té com a objectiu investigar i integrar el sistema de gestió de les dades a nivell horitzontal i vertical mitjançant la instal·lació d’un nou ERP. Els resultats d’aquest projecte permetran a les empreses elaboradores d’embotits curats millorar l’organització aconseguint d’aquesta manera una major integritat i optimització dels processos productius.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és el d’investigar i integrar el sistema de gestió de les dades a nivell horitzontal i vertical en empreses d’embotits curats i cuits. Per aconseguir-ho, es connectaran els sistemes d’informació en un únic ERP millorat que permetrà la connectivitat en tota la planta i digitalitzar la producció des de la recepció de materials i matèries primes fins a l’expedició del producte fabricat. Aconseguint així, la traçabilitat necessària i l’optimització del procés productiu. El sistema d’informació que es planteja permetrà que s’obtingui la informació veraç i de qualitat, dels diferents departaments de l’empresa des de la planta de producció fins a gerència, passant per compres, ventes i administració.

El resultat del projecte serà un innovador sistema ERP que integrarà els processos productius de les empreses d’embotits i potenciarà el lideratge digital de les mateixes.

Participants:

  • Inforolot SA
  • Curós SLU
  • Embutidos Sarquella SL
  • Font-Sans SA
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

150.178,10 €

120.142,48 €

 

Amb el suport: