Projecte AEI2022b: “OPTINVAS: Intel·ligència artificial aplicada a processos de qualitat i envasament per generar solucions de traçabilitat ”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

OPTINVAS consisteix en la creació d’un equip pilot d’inspecció per visió artificial que verifiqui la qualitat individual d’un envàs de pernil llescat amb la finalitat de poder extreure paràmetres qualitatius del mateix i correlacionar-los amb paràmetres de producció per a millorar el procés mitjançant la traçabilitat d’aquests. S’ha previst establir el sistema tecnològic d’INNDEO de visió artificial per provar-ho en un entorn d’escala pilot en les empreses Espuña i Cañigueral (Collell).

La inspecció que realitzarà l’equip serà mitjançant visió artificial, i permetrà la captura i el processat d’un numero molt elevat d’imatges en períodes de temps molt curts. Una vegada capturada la imatge, es preveu realitzar un processat posterior a traves d’un software de visió artificial ad-hoc per a cada procediment de qualitat i per cada producte.

També, es planteja desenvolupar una eina de configuració del software d’inspecció que permeti a les pròpies empreses productores configurar els paràmetres d’inspecció quan realitzin un canvi d’envàs, de manera que els programes d’inspecció puguin adaptar-se a la perfecció a cada envàs i a cada producte.

Aquesta solució resol una necessitat d’automatització de les empreses productores de pernil llescat permetent automatitzar el procés d’encaixat, ja que per aquest mateix és imprescindible l’automatització del procés d’inspecció dels envasos. Essent realitzada aquesta tasca de forma manual degut a la baixa efectivitat de les solucions automatitzades existents en el mercat.

L’objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar una solució innovadora i tecnològica en el procés de detecció de contaminacions i defectes en els envasos de la industria alimentaria. En concret, es pretén establir un sistema de visió artificial per automatitzar el procés d’inspecció de qualitat en envasos de pernil llescat, testant un nou sistema d’inspecció de qualitat per visió artificial al final de la línia que permetrà inspeccionar la qualitat. D’aquesta manera, s’enfortiran innovadors processos d’higienització en la industria alimentaria.

Participants:

  • Embutidos Caseros Collel SL
  • Esteban Espuña SA
  • IA Sapiens Innovation SL
  • INNDEO SL
  • NAGRIFOOD
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

129.767,40 €

100.307,94 €

 

Amb el suport: