Projecte AEI2022b: “PIGPEF. Càlcul intel·ligent de la petjada ambiental en la cadena de valor del porcí ”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

Existeix un augment de pressió sobre les empreses, sobretot del sector porcí, per a demostrar que la forma en que produeixen és respectuosa amb el medi ambient. Els consumidors, cada vegada estan més interessats i preparats per poder comprendre els impactes ambientals associats al seu consum, sense proporcionar aquesta informació de forma confiable, les decisions de compra es distorsionen i s’acaba no comprant productes que son respectuosos amb el medi ambient malgrat la seva intenció de fer-ho.

En el cas del sector porcí, focus del projecte PIGPEF, el càlcul de la petjada ambiental de producte ha d’incloure tota la cadena de calor, començant per la producció de pinsos i complements alimentaris, passant per les fases de granja i transformació, i acabant per els processos de distribució, venta i consum.

En aquest context, sorgeix la necessitat principal del projecte que, a la vegada, és l’objectiu principal: crear una eina pilot d’ús fàcil per a no professionals i de cost assumible per les empreses del sector porcí (principalment PYMES) per facilitar-los el càlcul i la comunicació de la petjada ambiental al llarg de la cadena de valor i seguint els paràmetres tècnics i de qualitat recomanats per la Unió Europea.

L’objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte d’investigació industrial és la creació d’una aplicació web de càlcul de petjada ambiental al llarg de la cadena de valor del sector porcí que pretén contribuir a la consecució dels objectius de sostenibilitat en les empreses del sector.

De forma indirecte es preveu aconseguir els següents objectius:

  • El projecte té un clar objectiu específic de democratitzar l’avaluació, comunicació i millora continua del perfil de sostenibilitat en les empreses del sector porcí proporcionant una eina fàcil d’utilitzar i de baix cost per ajudar a la transformació del sector en un moment clau on les noves polítiques nacionals i internacionals cap a la sostenibilitat jugaran un paper fonamental en el futur desenvolupament empresarial de les empreses del sector.
  • Avaluar els processos productius (tant en la fase agrícola/ramadera com en la fase de transformació) per identificar potencials punt crítics per optimitzar el consum de recursos, aigua i energia i, d’aquesta manera, millorar tant el perfil ambiental com econòmic de la explotació.
  • Promoure la diferenciació dels productes per obtenir avantatges competitives en la fixació/negociació de preus, incrementar la quota de mercat i fidelitzar clients i consumidors.
  • Facilitar el desenvolupament d’estats no financers i la comunicació ambiental als consumidors i clients per millorar les estratègies de màrqueting i avaluar el progres cap a la sostenibilitat.
  • Facilitar l’intercanvi de comunicació entre actors de la cadena de valor mantenint la confidencialitat de les dades sensibles.

Participants:

  • 333 Corporate 1998 SL
  • Universitat de Vic
  • GSP Lleida
  • I+Porc
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

115.729,73 €

87.850,08 €

 

Amb el suport: