Projecte AEI2022b: “TRACVI. Optimització de traçabilitat de producte i gestió de rutes logístiques terrestres mitjançant visió artificial i ciència de dades”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

L’optimització i automatització dels processos de la industria alimentaria esta creixent de forma exponencial, i la industria càrnica porcina no és una excepció. La cadena de valor d’aquesta sector és de gran complexitat degut als diferents actors que hi participen: explotacions ramaderes, transportistes, escorxador, sales de desfer, elaboradores i distribucions. Per aquest motiu, el control de la producció ha de ser exhaustiu per tal de no cometre errors en cap punt de la cadena. S’abordaran diferents esglaons de la cadena de valor: sales de desfer (procés i operacions), distribució i transport (logística interna i externa).

De forma més detallada i entrant de ple en els processos de la industria de la transformació, en aquest cas sala de desfer, els sistemes de control i gestió de la traçabilitat de la carn son primordials per a identificar i conèixer l’origen de la matèria prima, ja sigui per lot o bé per proveïdor. També és molt interesant conèixer l’embalatge i el contenidor en el qual s’ubiqui la carn. Així doncs, conèixer els Kg de matèria prima d’entrada i sortida a les instal·lacions serà d’especial importància per a la optimització del procés. En la fase logística, que és un dels processos amb major impacte a la industria càrnica, és de vital importància controlar la cadena de fred al llarg de tot el procés. I així en cada punt de la cadena de valor.

Per aquest motiu, es presenta aquest projecte amb l’objectiu d’investigar noves tècniques per augmentar el control de cossos estranys en sala de desfer i mantenir la traçabilitat des de sala de desfer fins al consumidor final (transport intern i extern). També s’incidirà obre l’optimització de les rutes logístiques. La solució permetrà optimitzar el procés productiu i optimitzar la distribució dels propis productors, reduint els errors d’origen humà.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és garantir la correcte traçabilitat de productes carnis des del moment en que es desfan, fins al consumidor final.

De forma indirecta es preveu aconseguir els següents subobjectius:

 • Automatitzar el punt on fins ara estan treballant els operaris.
 • Assegurar que, en la part superficial de les caixes, no hi hagi cap cos estrany visible (plàstics, guants, etc.).
 • Reduir significativament l’impacte mediambiental derivat del consum d’hidrocarburs, el que significarà un increment de la qualitat de vida de la societat.
 • Accelerar la digitalització en el sector carni, impulsant la competitivitat a nivell nacional i internacional.
 • Incrementar el coneixement en tecnologies habilitadores 4.0.
 • Canvi en la organització dels processos actuals
 • Millora en la planificació i assignació de recursos
 • Disponibilitat de dades històriques i en temps real per a dissenyar rutes.
 • Reducció de costos gracies a la millora de la traçabilitat i de la detecció dels cossos estranys.

Participants:

 • Matadero Frigorifico de Aviñó SA
 • Catalana de Embutidos SA
 • Nevitec Vision Technologies SL
 • CT Ingenieros de Catalunya, A.A.I SL
 • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
 • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

151.762,53 €

117.407,04 €

 

Amb el suport: