19/01/2023 Què menjarem demà? Proteïnes alternatives i sobirania alimentària

L’objectiu és millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d’aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació de Girona. Mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les activitats relacionades amb la producció, transformació i distribució d’aliments, per possibilitar d’aquesta manera incidir en la sostenibilitat social i mediambiental.

El projecte PECT Girona, Sistema Alimentari Sostenible permet implementar solucions innovadores l’amenaça que implica el canvi climàtic en la producció d’aliments de forma rendible i implementar millores com la producció ecològica i de proximitat amb valor afegit superant dificultats de distribució o competència deslleial, sobre la traçabilitat i la seguretat alimentària, entre altres reptes del sector alimentari a la demarcació gironina.

Organitza: