Projecte AEI2022b: DEPACA “Detecció de defectes i paràmetres de qualitat en carn”