BIOPEPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC


L’objectiu principal del projecte és l’obtenció de nous hidrolitzats proteics a partir de diferents subproductes de la indústria càrnia amb activitat antimicrobiana. Es planteja també la identificació dels pèptids responsables de l’efecte antimicrobià de l’hidrolitzat que presenti més potencial.

PARTICIPANTS
Andres Pintaluba SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Universitat Rovira i Virgili – Fundació URV, Universitat Autònoma de Barcelona – Grup de Recerca Microbiologia Aplicada i Mediambiental, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries- Centre de Recerca en Sanitat Animal – Programa de Sanitat Animal, INNOVACC.

PRESSUPOST
196.392,98 €

AJUT
159.337,70 €


 Fitxa inicial projecte


Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.