MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC


L’objectiu principal del projecte és desenvolupar diferents tipus d’estratègies, algunes focalitzades en les condicions de procés i d’altres en la utilització de microbiota competitiva per evitar el creixement de fongs potencialment micotoxigènics i la formació i acumulació de micotoxines en embotits curats de llarga maduració.

PARTICIPANTS
Joaquim Alberti SA, Noel Alimentaria SAU, Argal Alimentacion SA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, INNOVACC

PRESSUPOST
246.511,63 €

AJUT
199.999,99 €


  Fitxa inicial projecte


Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.