PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC


El projecte PROVEG pretén identificar noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al desenvolupament de nous aliments de base vegetal. Els objectius tècnics del projecte son: identificar noves fonts de proteïna vegetal com bolets, fruits secs, algues entre altres coproductes derivats dels processos de la indústria alimentària; caracteritzar la composició nutricional i el comportament tecnològic de noves fonts de proteïna vegetal; desenvolupar diferents prototips a partir dels ingredients proteics vegetals estudiats dins el marc del projecte.

PARTICIPANTS
Embotits Salgot SA, Betara SL, La Fageda Fundació, Borges agricultural & industrial nuts SAU, Eurecat centre tecnològic, INNOVACC.

PRESSUPOST
198.732,19 €

AJUT
161.235,55 €


 Fitxa inicial projecte


Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.