REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica de referència

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC


El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües residuals generades als escorxadors. En aquest sentit, es pretén poder detectar aquells factors limitants que existeixen actualment per les empreses del sector carni en l’àmbit de la reutilització d’aigües i, un cop identificats, poder aplicar i validar tecnologies innovadores a escala pilot que permetin complir amb els requisits establerts per l’Administració per a poder fer ús de l’aigua tractada en activitats externes al procés productiu.

PARTICIPANTS
Olot Meats SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Sala de desfer i magatzem frigorífic J.Viñas SA, Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA),
INNOVACC.

PRESSUPOST
214.157,74 €

AJUT
173.750,62 €


 Fitxa inicial projecte


Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.