SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat a partir de retalls d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC


El projecte SATURN abordarà com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions de greix per a ser incorporades a matrius alimentàries. Alhora, aquest plantejament permetrà contribuir a la competitivitat de les empreses i socis del clúster a través de la transferència de resultats de l’estudi i el foment de les col·laboracions entre empreses i centres de coneixement.

PARTICIPANTS
Tripnet SL, Matadero Frigorifico Del Cardoner SA, Cárnica Batalle SA, Eurecat centre tecnològic, INNOVACC

PRESSUPOST
168.540,00 €

AJUT
136.740,00 €


Fitxa inicial projecte


Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.