INNOVACC dona suport a 3 Grups Operatius del 2021 coordinats per IRTA

  • VALSalm: Validació de la seguretat dels embotits crus-curats enfront Salmonella

El grup operatiu VALSalm està format pel consorci d’empreses: SPLENDID FOODS, com a líder, EMBOTITS SALGOT, NOEL ALIMENTARIA i BOADAS 1880, com a membres beneficiaris, i IRTA, com a centre tecnològic i coordinador i INNOVACC, com a membre no beneficiari.

Objectiu: Desenvolupament i aplicació d’un enfocament metodològic que permeti la validació de la seguretat del procés de producció dels embotits cru curat-madurats enfront Salmonella a través de challenge test amb enterobacteris i microbiologia predictiva.

Veure fitxa projecte VALSALM


  • SAFETY.TOOL: Desenvolupament i aplicació d’una nova eina d’avaluació de la seguretat alimentària del procés d’elaboració de pernil curat

El grup operatiu SAFETY.TOOL està format pel consorci d’empreses: RAMON VENTULÀ, com a líder, CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA i BOADAS 1880, com a membres beneficiaris, INNOVACC, com a membre no beneficiari, i IRTA, com a centre tecnològic i coordinador.

Objectiu: Desenvolupar una nova eina basada en la microbiologia predictiva i la tomografia computeritzada per a l’avaluació de la seguretat alimentària del procés d’elaboració de pernil curat sense nitrificants i reduït en sal, així com la seva aplicació en tres tipus de processos i matèries primeres diferenciades.

Veure fitxa SAFETY.TOOL


  • CURATS VEGGIES: Desenvolupament d’anàlegs carnis d’embotits crus-curats i pernil curat

El grup operatiu CURATS-VEGGIES està format pel consorci d’empreses: NOEL ALIMENTARIA, com a líder, PERNILS LLÉMENA, com a membre beneficiari, NOMEN i GLU10-BAN, com a membres no beneficiaris, i IRTA, com a centre tecnològic i coordinador, i INNOVACC, com a membre no beneficiari.

Objectiu: Desenvolupar una línia d’anàlegs carnis curats utilitzant excedents de cultius de varietats autòctones, tot prioritzant-ne la qualitat sensorial i nutricional. Per assolir l’objectiu principal del projecte pilot, es realitzaran una sèrie d’activitats encaminades a la consecució dels objectius intermedis següents: identificació de diferents varietats de cultius amb les propietats òptimes pels desenvolupaments a realitzar, obtenció d’anàlegs carnis curats innovadors i segurs, i disseminació dels resultats al sector agroalimentari català i a la comunitat científica.

Veure fitxa CURATS.VEGGIES


Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022