Sol·licitat un ajut INNOTRACK pel projecte INN-CLOUD

INNOVACC ha sol·licitat un ajut INNOTRACK a la innovació en digitalització, sostenibilitat i competitivitat de l’empresa de la línia 2 d’implementació de projectes amb el títol INN-CLOUD. Plataforma digital interactiva per la co-creació de projectes d’innovació del sector carni i la proteïna alternativa.

L’objecte dels ajuts és el foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer, alineat amb els objectius del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC). L’organisme que ha convocat els ajuts és el DACC.

El projecte té per objectiu desenvolupar una plataforma col·laborativa que permeti facilitar la detecció de propostes i reptes del sector agroalimentari de les empreses, respecte les tendències actuals del mercat del territori català. I així, impulsar projectes amb un clar component innovador que permeti un avanç important del sector i al mateix temps, reforçar la imatge actual de sector primari i la sostenibilitat.

Pressupost: 18.675,00 €

Ajut: 14.940,00 €

Sol·licitant: INNOVACC

Organisme convocant: