26/04 al 17/05/2023 Excel avançat per a la gestió de la producció i logística a l’incert mercat actual

26/04 al 17/05/2023 10.00h a 13.00h En línia

 

Aquest curs està pensat per que els alumnes puguin treure profit de les eines d’Excel per analitzar la
informació disponible i donar respostes adients als reptes logístics actuals. Farem també una introducció a l’ús de Power BI per construir quadres de comandament.

El curs està dirigit a usuaris que coneixen Excel però en fan un ús limitat, utilitzen poques funcions i no
utilitzen aquesta eina per millorar la capacitat d’anàlisi. És necessari tenir uns coneixements previs del
programa (vegeu programa detallat al revers).

El curs està dissenyat per fer en quatre sessions formatives en línia que es realitzaran en dimecres de
10.00 a 13.00 h. Disposareu d’un Foro per comentar dubtes sobre les tasques plantejades i debatre amb
els companys les possibles solucions.

Organitza:

Més informació

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC64A__wPeePpHc
VIiJWZv-66P3EAlbq-DZUZmSJPVnAzQgw/viewform?usp=sf_link