Proquimia llança al mercat dos desinfectants hidroalcohòlics de superfícies

Proquimia llança al mercat dos desinfectants hidroalcohòlics de superfícies ASEPCOL PLUS i ASEPCOL WHO, els quals han obtingut recentment el registre biocida segons el Reglament (UE) Núm. 528/2012 per a aplicacions PT2 (desinfecció de superfícies no alimentàries) i PT4 (desinfecció de superfícies en contacte amb aliments).

Com a principal novetat, l’obtenció d’aquest registre suposa que aquests productes no necessiten aclarir-los amb aigua després de la seva aplicació, i n’hi ha prou amb assecar-los per evaporació.

ASEPCOL PLUS i ASEPCOL WHO, amb número de registre ES/APPF(NA)-2022-02/04-00830-1-1, estan especialment indicats per polvoritzar sobre superfícies en contacte amb aliments i un cop s’ha deixat actuar el producte a la superfície no requereix ser aclarit amb aigua.

L’obtenció del registre biocida no suposa cap alteració de les propietats ni característiques del producte ni tampoc al codi de l’article.

Petit video resum de Proquimia:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7041898507271598080/