Oberta la convocatòria SUAVE per impulsar l’agricultura urbana a Europa

Convocatòria SUAVE (Stimulating SMEs in new Urban Agriculture Value Chain for sustainable growth in Europe) per donar suport econòmic a les petites i mitjanes empreses (PIME) europees que operen en l’àmbit de l’agricultura urbana europea.

Les primeres convocatòries de SUAVE donaran suport econòmic a 3 tipus d’accions diferents:

– Innovació: desplegament de productes i/o tecnologia d’una nova empresa

Aquest tipus de subvenció pretén donar suport a les activitats de desenvolupament d’innovació rellevants per a l’agricultura urbana europea.

– Viatges: Participació en la missió empresarial rellevant d’Agricultura Urbana Europea a Europa

Aquest tipus de subvenció donarà suport a les pimes que tinguin un projecte amb una forta dimensió europea per participar en la missió empresarial rellevant (B2B)/esdeveniment/fires d’agricultura urbana europea dins de la UE i dels països que participen en el SMP.

– Diagnòstic: Anàlisi realitzada per identificar els punts forts i febles de la pime i claus de millora en termes de digitalització i/o transició verda

Aquest tipus d’ajuts donaran suport a les pimes europees amb l’avaluació de la situació verda i digital en el moment de la convocatòria.

Pressupost de la convocatòria 1.050.000€

Termini per presentar sol·licituds: 30/05/2023


Trobareu més informació als següents enllaços:

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20230328_suave

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2942;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState