Realitzades amb èxit les jornades en línia sobre innovació, on es van explicar projectes col·laboratius impulsats pel clúster INNOVACC

El 28 i 29 de març de 2023 Innovacc va organitzar dues jornades en línia sobre innovació, on es van explicar projectes col·laboratius impulsats pel clúster en els que hi participen diferents empreses i institucions associades. Durant les jornades, es van presentar projectes de convocatòries del Ministeri d’Indústria, del DACC i també Projectes Europeus (HORIZON2020 i HORIZONEUROPE). Les presentacions les van exposar representants d’una o dues de les empreses/institucions participants de cada projecte i en total, es van connectar una seixantenta d’assistents.

La primera jornada va ser enfocada a la innovació a granges, s’hi van connectar unes 30 persones i es va parlar de temes de la digitalització del sector primari, la millora de les condicions en granges i benestar animal, noves fonts d’alimentació pel bestiar i revalortizació de subproductes de la producció de pinso d’insectes i també purins per a l’obtenció de fertilitzants.

Grups Operatius 2021- DACC

GO ATENEAA. Aplicació de proteïna d’insecte (Tenebrio molitor) per alimentació animal i del frass per a agricultura orgànica.        

A càrrec de Jordi Calbet (CEO Iberinsect)

Grups Operatius 2021- DACC

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí

A càrrec d’Esther Vega (Investigadora sènior, CT-BETA)

HORIZONE EUROPE

aWISH. Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse

A càrrec d’Àngela Ramon (Investigadora en formació en Producció Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

CASPE4.0. Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0

A càrrec de Daniel Martín (Unidad de innovación de Cooperativa Ganadera de Caspe)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

PIGPEF. Cálculo inteligente de la huella ambiental en la cadena de valor del porcino

A càrrec de Daniel Egas (responsable de la línia de sostenibilitat del CT-BETA)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

INGRENERGI. Cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino

A càrrec d’Isabel Nieto (Membre de l’equip de continguts de 333 Corporate)

 

La segona jornada va ser enfocada a la innovació a la indústria càrnia (escorxadors, sales de desfer i elaboradors), i s’hi van connectar també una trentena de persones. Els assistents van poder escoltar projectes de digitalització del sector carni, de millora de la vida útil i perfil nutricional de productes carnis, a més de nous productes de proteïna alternativa. També es va parlar de sostenibilitat i aprofitament de subproductes en escorxadors. A continuació es detallen els projectes i els ponents:

A continuació es detallen els projectes i els ponents:

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

INTOOL. Herramienta integral para la optimización del proceso productivo de embutidos

A càrrec de Marc Artigas (Analista-programador Dynamics Nav, Inforolot)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

TRACVI. Optimización de trazabilidad de producto y gestión de rutas logísticas terrestres mediante visión artificial y ciencia de datos

A càrrec de David Dominguez (KAM Food & Beverages, Nevitec)

Grups Operatius 2021- DACC

Aprofitament de subproductes carnis per a l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes (BIOPEPTIDS)

A càrrec de Patricia Puig (R&D Manager, Pintaluba)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

BI-CURED.Recogida e integración de datos en un sistema BI para mejorar la eficiencia del proceso de curación de Embutidos

A càrrec de Jordi Pairó (Director General i soci, Tagtio; Director Comercial i soci, Delsys)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

ASSEC4.0. Sensorización para el control del secado de embutidos mediante IA y la mejora de la homogeneidad en el secadero

A càrrec de Josep Comaposada (Investigador, IRTA)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

OPTINVAS. Inteligencia artificial aplicada a procesos de calidad y envasado para generar soluciones de trazabilidad

A càrrec d’Emilio de la Red (Director de Innovación, INNDEO INSPECTRA) i Antonio Garcia (CEO, IASapiens)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

DEPACA. Detección de defectos y parámetros de calidad en carne

A càrrec d’Emilio de la Red (Director de Innovación, INNDEO INSPECTRA) i Antonio Garcia (CEO, IASapiens)

Grups Operatius 2021- DACC

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats

A càrrec de Maria Dolors Guardia i Xavier Serra (Investigadors del Programa de Qualitat i Tecnologia Alimentàries, de l’Àrea d’Indústries Alimentàries de l’IRTA a Monells)

AEI22b – MINISTERI D’INDÚSTRIA

TECH-SLICE: Optimización de los procesos productivos y energéticos de sala de loncheado mediante sensorización y digitalización

A càrrec de Jana Vila (Responsable de Vila Rovira)

HORIZONE2020

AccelWater. “Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe”, convocatòriaH2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 amb la temàtica CESPIRE-07-2020

A càrrec de Miquel Bistué (R+D+i a Mafrica i Estudiant de Doctorat Industrial al CT BETA)

Grups Operatius 2021- DACC

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit.

A càrrec de Cristina Rodríguez Marca (Investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d’ Eurecat)

Grups Operatius 2021- DACC

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la industria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentaries per garantir un ús segur i creació d’una guia tècnica de referència.

A càrrec d’Esther Vega (Investigadora sènior, CT-BETA)

Grups Operatius 2021- DACC

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals.

A càrrec de Pau Sentís (Investigador de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat)