Jornada de circularitat dels recursos a la indústria càrnia

El passat divendres 21 d’abril de 2023 el Centre Tecnològic BETA, MAFRICA i INNOVACC van organitzar una Jornada de circularitat dels recursos a la indústria càrnia a la UManresa.

La jornada s’emmarca dins el projecte europeu AccelWater, liderat a l’Estat espanyol pel CT-BETA i en el que també hi participa l’empresa MAFRICA i el clúster INNOVACC, i és un exemple real del potencial que poden tenir les solucions basades en el concepte de bioeconomia circular. És per això que durant la jornada es van parlar dels quatre pilars que tracta l’Accelwater: aigua, residus, energia i tecnologies.

Durant la primera part de la jornada, es van dur a terme les ponències de: Carme Chacón, Subdirecció general de Seguretat Alimentaria i Protecció de la Salut del Departament de Salut; Jaume Margarit, cap de l’Àrea de Projectes Estratègics Sostenibles; Glòria Batlló, del departament de Protecció del Sòl (ARC); i d’en Xavier Amores, Clúster Manager del Catalan Water Partnership.

 

Carme Chacón va parlar del concepte de la reutilització de les aigües residuals i dels processos addicionals que requereixen aquestes aigües. I sobretot del gran repte que tenim, que va de la mà del nou real decret de l’aigua RD 3/2023 per el que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i el subministrament, per tal de poder reutilitzar/reaprofitar l’aigua sobretot en empreses alimentàries. Carme Chacón va expressar la consciència per part de l’administració publica de la necessitat del desenvolupament de projecte relacionats amb la reutilització d’aigües i de la importància de que les autoritats es pronunciïn per flexibilitzar la normativa, un cop es tinguin dades. Va concloure la ponència remarcant que necessitem una economia circular de l’aigua en la que la reutilització d’aquesta hi té un paper clau.

Seguidament, en Jaume Margarit, va tractar les propostes que hi ha sobre la taula i que van encaminades cap a aconseguir una neutralitat energètica i climàtica. Va explicar la prospectiva energètica de Catalunya 2050 i el pla a curt termini 2030 sobre l’energia i el clima a Catalunya. “Caldria ser un país punter en R+D+i d’energies renovables i estudiar-ne la seva viabilitat”. I afegia: “si no ho fem nosaltres ho faran altres països i acabarem sent un país receptor i comprador dels que hagin anat més ràpid.

 

 

Glòria Batlló, va definir els residus com: “el millor residu és el que no es genera”. Va parlar dels generats sobretot a la indústria càrnia i de la seva valorització. També va parlar dels fangs de depuradora i del real decret sota el qual estan sotmesos.

 

 

Finalment, va concloure la primera part de ponències Xavier Amores que va parlar del futur de l’aigua, de les tecnologies i les solucions de la seva gestió. I dels reptes que tenim com a societat en la regeneració de l’aigua i la conscienciació del consumidor. Així com també dels projectes que en els que treballen des del clúster.

 

 

 

 

La segona part de la jornada va començar amb la ponència de Mariona Pratdesaba, del clúster INNOVACC, exposant les preocupacions i necessitats del sector envers a la gestió de l’aigua.

 

 

 

El primer projecte exposat per Esther Vega, Investigadora del CT-BETA, va ser el REAQUA, de la convocatòria de Grups Operatius del 2021. Segons l’estudi realitzat per el CT-BETA, es consumeixen 11,8Hm3 anuals d’aigua per part del sector carni, del qual un 15% pot tenir potencial de reutilització.

 

 

Finalment, Lidia Paredes, investigadora del CT-BETA, va exposar el projecte AccelWater de la convocatòria H2020, explicant les propostes tecnològiques que s’han desenvolupat des del centre de recerca, com el bioreactor de membrana, el sistema d’electrodiàlisis i el sistema UV amb el que s’aconsegueix obtenir aigua recuperada i nutrients. Gràcies al projecte AccelWater, s’ha vist que 547.000 m3/any d’aigua recuperada podria ser reutilitzada per la neteja de camions i corralines.

 

This project has received funding from the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 958266

Per acabar, es va anar a visitar la planta pilot que s’ha posat en marxa dins del projecte europeu AccelWater i que es va posar en funcionament l’any 2022 i fins el 2024. Durant la visita es van poder veure les dues línies de tractament que disposa la planta. La primera, que processa aigües residuals per recuperar aigües d’alta qualitat potencialment reutilitzables a la pròpia instal·lació industrial i producte líquid amb una alta concentració de nutrients. I una segona que valoritza residus sòlids per tal de recuperar energia i produir productes d’alt valor afegit com els biofertiltizants i bioestimulants. D’altra banda, les tecnologies desenvolupades fan que es pugui obtenir biogàs o biomassa a partir de residus sòlids, especialment matèria orgànica animal no apte per el consum humà que contribueixen a millorar la sostenibilitat de la indústria càrnia.

 

Veure presentacions: