El projecte europeu aWISH, en el que participa INNOVACC, estrena web i xarxes socials!

L’objectiu principal del projecte aWISH és desenvolupar i oferir la capacitat d’avaluar i millorar el benestar animal a tot Europa mitjançant el seguiment automatitzat d’indicadors de benestar animal a l’escorxador per tal de donar feedback i assessorament als responsables de les diferents etapes de producció sobre les millors pràctiques a seguir.

#Innovation #AnimalWelfare #AnimalProduction #Efficiency #Sustainability #BestPractices #SolutionsCatalogue

Us convidem a seguir-lo!

 

https://twitter.com/HEurope_aWISH

https://www.linkedin.com/company/heuropeawish/?viewAsMember=true

https://www.youtube.com/channel/UCsJqDIyWm_OUt9cBDS4lq0A