INN-CLOUD, un projecte d’INNOVACC aprovat a la línia d’ajuts INNOTRACK

Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català, alineats amb el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC).

S’ha concedit a INNOVACC l’ajut per el projecte INN-CLOUD, de la Línia 9: INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa:

Projecte

Objectius

Pressupost/ajut sol·licitat

INN-CLOUD.
Plataforma digital interactiva per la
co-creació de projectes d’innovació del sector carni i la proteïna alternativa
Desenvolupar una plataforma col·laborativa que permeti facilitar la detecció de propostes i reptes del sector agroalimentari de les empreses, respecte les tendències actuals del mercat del territori català. I així, impulsar projectes amb un clar component innovador que permeti un avanç important del sector i al mateix temps, reforçar la imatge actual de sector primari i la sostenibilitat. Aquesta plataforma serà creada per respondre a les necessitats especifiques del sistema agroalimentari i està estretament alineada amb els eixos estratègics del PEAC.

18.675,00 €/ 14.940,00 €

 

Amb el suport de: