Projectes

BIOPEPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal del projecte és l’obtenció de nous hidrolitzats proteics a partir de diferents subproductes de la...

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria càrnia: avaluació de...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües residuals generades als...

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El projecte PROVEG pretén identificar noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al...

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal de la proposta és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de...

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal del projecte és desenvolupar diferents tipus d’estratègies, algunes focalitzades en les condicions de procés i d’altres en la utilització...

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat a partir de retalls d’especejament de carn per a...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El projecte SATURN abordarà com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions...

ATENEAA: Aplicació proteïna d’insecte (TENEbrio Molitor) per Alimentació animal i del frass per a...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC Es tracta d’un projecte que pretén aconseguir 3 objectius: desenvolupar i optimitzar mètodes de processament de les...

Programa TICCÁMARAS – Ajuts a la digitalització

Oberta la convocatòria dels ajuts a la digitalització del Programa TICCámaras a través dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional, sent la Cámara de Comercio,...

Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat...

BENEFICIARIS Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions. Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions....

Llista de projectes convocatòria AEI2022b

Projecte “ASSEC4.0: Sensorització per al control de l’assecat d’embotits mitjançant l’IA i la millora de l’homogeneïtat als assecadors” Participants: Embutidos Villamarin SL, Delsys Software...