Projectes anteriors

Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel.la

La vacunació en front a salmonel•la, conjuntament amb l’aplicació de mesures de control a l’explotació ha de permetre reduir la prevalença en canal a...

Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en...

L’objectiu d’aquest projecte es valorar l’efecte de la descontaminació de la canal ja sigui amb els tractaments actualment autoritzats com són l’aigua calenta/vapor i/o freda...

Reducció de males olors en escorxadors i grandes de porcí

El projecte consisteix en el desenvolupament i la realització de proves de solucions innovadores que permetin la reducció de les males olors en escorxadors de...

Reducció de nitrogen de purins porcins amb l’aportació de premsat de...

L'assecatge de purins procedents de l'explotació ramadera porcina mitjançant l'aprofitament de la radiació solar presenta un interès creixent. En l'etapa de fixació de l'amoni s'utilitza...

Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí

L’objectiu general del projecte és la creació d’una eina on-line on es puguin recopilar els principals indicadors (econòmics, de producció, etc.) del sector carni...

Reducció de pèrdues d’envasats carnis millorant el segellant

El projecte consisteix a trobar solucions innovadores en el packaging de productes carnis a partir de proves pilot que es realitzin en empreses del...

Millora de la gestió de l’aigua al sector carni porcí i...

Amb aquest projecte es vol posar a disposició de granges, empreses d’higienització de camions (animal viu, canals o carns), dels escorxadors, i de les sales...

Anàlisi de l’evolució de la qualitat de la carn de porc...

L'objectiu del projecte és millorar el coneixement sobre els aspectes relacionats amb la bioquímica del múscul i laseva evolució post mortem, els defectes de...

Aquesta pàgina utilitza cookies tècniques i de personalització. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies

Esta página utiliza cookies técnicas y de personalización. Puede obtener más información en nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies