Projectes anteriors

Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats...

Els objectius del projecte són posar a l'abast de les empreses de les AEIs un model que acoti els processos de millora en el...

Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en...

El projecte té com objectiu l’anàlisi de viabilitat de la implantació d’un sistema de control tèrmic i d’ubicació de producte al llarg de la...

Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC

L’estudi analitza quines són les característiques de les empreses associades en matèria d’exportació, per poder promoure les accions més adequades per la seva promoció...

Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí

L’estudi incorpora una diagnosi global dels usos i tractaments de l’aigua en les diferents activitats Industrials del sector carni porcí (escorxadors, sales de desfer...

Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits de...

L’estudi avalua l’aplicació del lactat sòdic –ja sigui només o amb altres additius- com a agent inhibidor de la acidificació no desitjada en els...

Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d’Alemanya

El projecte explica la primera fase nombrada com “coneixement de l’estat de la tècnica” on es va realitzar una visita a Alemanya per analitzar...

Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat...

El projecte inclou un plantejament conjunt i unificat en el seguiment de la traçabilitat en totes les etapes de la cadena del sector carni...

Bones pràctiques pel control de la salmonel.la durant tota la cadena...

El projecte pretén reduir la presència de la salmonel·la en tots els operadors que integren la cadena alimentària. En una primera fase s’analitza a...

Mercat de futurs del preu de la carn de porc

El projecte analitza les repercussions dels mercats de futurs i opcions que tenen subjacents del sector porcí, els beneficiaris potencials de la seva implantació,...

Aquesta pàgina utilitza cookies tècniques i de personalització. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies

Esta página utiliza cookies técnicas y de personalización. Puede obtener más información en nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies