Projectes en desenvolupament

BIOPEPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal del projecte és l’obtenció de nous hidrolitzats proteics a partir de diferents subproductes de la...

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües residuals generades als...

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El projecte PROVEG pretén identificar noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al...

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a l’obtenció de fertilitzant de...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal de la proposta és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de...

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC L’objectiu principal del projecte és desenvolupar diferents tipus d’estratègies, algunes focalitzades en les condicions de procés i d’altres en la utilització...

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat a partir de retalls d’especejament de...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC El projecte SATURN abordarà com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions...

ATENEAA: Aplicació proteïna d’insecte (TENEbrio Molitor) per Alimentació animal i del...

Grups Operatius 2021 – Projecte amb ajut DACC Es tracta d’un projecte que pretén aconseguir 3 objectius: desenvolupar i optimitzar mètodes de processament de les...

Llista de projectes convocatòria AEI2022b

Projecte “ASSEC4.0: Sensorització per al control de l’assecat d’embotits mitjançant l’IA i la millora de l’homogeneïtat als assecadors” Participants: Embutidos Villamarin SL, Delsys Software...

Projecte AEI2022b: CASPE 4.0: Control and Analysis for Swine Production Efficiency...

PDF - Descripció i més informació projecte CASPE 4.0._CASPE    

Projecte AEI2022b: DEPACA “Detecció de defectes i paràmetres de qualitat en...

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG. Descripció del projecte: La necessitat d'optimitzar i automatitzar els processos de la indústria alimentària està en apogeu,...