Projectes en desenvolupament

Projecte GO CLASCUIT: Desenvolupament d’una eina de decisió per optimitzar la...

Data d'inici: 01/06/2020 Data fi: 30/09/2022 Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries Investigador principal: Xavier Serra Dalmau Els objectius del projecte són: Avaluar la distribució de la variabilitat...

Projectes en execució amb ajut IRC 2021

Veure resum de cada projecte clicant sobre el nom. FoodStart.CAT FUETVEG  IDENTICARN  PALNET PAVINET  

Projectes en execució amb ajut AEI 2021 Next Generation

Veure resum de cada projecte clicant sobre el nom. BIOFARMCHECK DATAFARM GENCHAIN PIGLOG SMARTCLEAN VISICLAS  

Informe i presentació de metodologia per a classificar objectivament derivats carnis

A partir del projecte SISTEMES INNOVADORS PER A CLASSIFICAR DE MANERA OBJECTIVA PRODUCTES CARNIS O PREPARATS CARNIS -que s'ha realitzat amb el suport de Grups Operatius del...

“SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala de despiece de porcino”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021. Descripció del projecte: Les sales d'especejament s'encarreguen dels processos per aconseguir que les canals siguin especejades i els productes...

“LONCHA0DEFECT: Visión artificial para el control de defectos en lonchas de...

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021. Descripció del projecte:  Amb l'ús de la tecnologia d' INNDEO de visió artificial s'investigarà una sèrie de solucions...

“TERMOSELL40. Tecnologías de visión artificial para la detección de defectos en...

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021. Descripció del projecte:  Recentment, el Ministeri d'Indústria ha aprovat el finançament del projecte TERMOSELL40, destinat a la investigació...

Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: MILLORA DE LA QUALITAT DE PRODUCTES CARNIS AMB SENSORS ÒPTICS ON-LINE. El dia 3 de juliol...

Desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva per anàlisi de proporció magre...

En el marc del projecte “Desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix en carns fresques i descongelades”, subvencionat...

Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a...

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: ALIMENTS DE 5A GAMMA AMB BASE DE PROTEÏNA CÀRNIA PER A LA GENT GRAN (5-PROTEG). El...