Consejo Asesor

MIEMBRO

Sr. Daniel Bassas
Cambra de Comerç de Barcelona
(Llotja de Vic)

 

MIEMBRO

Sr. Eduard Torrent
Cambra de Comerç de Girona

 

MIEMBRO

Sr. Ignasi Papell
EURECAT

 

MIEMBRO

Sr. Santiago Alsina
Matadero Frigorífico de Avinyó SA

 

MIEMBRO

Sr. Albert Puxan
Milla Masanas SL

 

MIEMBRO

Sra. Montserrat Mor-Mur
Universitat Autònoma de Barcelona

 

MIEMBRO

Sra. Carmen Carretero
Universitat de Girona

 

MIEMBRO

Sr. Sergio Ponsá Salas 
Universitat de Vic

 

 

 

 

MIEMBRO

Sr. Gerard Masferrer
Matadero Frigorífico del Cardoner, S.A.

 

 

 

 

MIEMBRO

Sr. Llorenç Freixanet Garriga
Metalquimia, S.A.

 

 

 

 

MIEMBRO

Sr. David Ventura Garcia
Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.- PAYMSA (Grup CARINSA)