Consell Assessor

MEMBRE

Sr. Daniel Bassas
Cambra de Comerç de Barcelona
(Llotja de Vic)

 

MEMBRE

Sr. Eduard Torrent
Cambra de Comerç de Girona

 

MEMBRE

Sr. Ignasi Papell
EURECAT

 

MEMBRE

Sr. Santiago Alsina
Matadero Frigorífico de Avinyó SA

 

MEMBRE

Sr. Albert Puxan
Milla Masanas SL

 

MEMBRE

Sra. Montserrat Mor-Mur
Universitat Autònoma de Barcelona

 

MEMBRE

Sra. Carmen Carretero
Universitat de Girona

 

MEMBRE

Sr. Sergio Ponsá Salas
Universitat de Vic

MEMBRE

Sr. Gerard Masferrer
Matadero Frigorífico del Cardoner, S.A.

MEMBRE

Sr. Llorenç Freixanet Garriga
Metalquimia, S.A.

MEMBRE

Sr. David Ventura Garcia
Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.- PAYMSA (Grup CARINSA)