Ramaderia

Escorxadors i Sales de desfer

Elaboradors

Maquinària, equips i instal·lacions

Altres serveis auxiliars