Estatuts i reglament de règim intern

Podeu consultar els Estatuts Vigents i el Reglament de Règim Intern en els següents enllaços:

1 – Estatuts vigents 21.12.2021 

2 – Reglament de Règim Intern 21.12.2021