Iniciatives i avantatges

Iniciatives


Les iniciatives que INNOVACC desenvolupa habitualment són les següents:

· Procurar la continuïtat i desenvolupament dels projectes col·lectius ja iniciats amb la participació d’associats.
· Impulsar i potenciar nous projectes col·lectius i cercar els possibles partners.
· Cercar subvencions per finançar part dels projectes i preparar sol·licituds, si s’escau.

· Informar als associats principalment sobre les possibilitats d’innovació i alternatives de finançament.
· Recolzament per a la internacionalització empresarial.
· Compartir informació amb i entre els associats a través de la web i altres canals de comunicació, de manera fluida i directa, i restringida en casos concrets.
· Col·laboració en la difusió de jornades, formació, fires, missions, etc.
· Participar en elaboració de plans estratègics, taules sectorials, etc.
· Augmentar la massa crítica del clúster (noves adhesions).

Avantatges


Les avantatges per als socis d’INNOVACC són:

· Compartir problemes i solucions, i fomentar un recolzament mutu entre tots els associats.
· Recolzament per als projectes d’R+D+i.
· Possibilitat de major competitivitat gràcies als projectes impulsats i desenvolupats.
· Possibles acords amb altres associats.
· Possibilitat de rebre subvencions per finançar part dels projectes.
· Increment de la capacitat innovadora de l’empresa.
· Oportunitat de promoure i contribuir a la competitivitat del sector carni català en general i de la proteïna alternativa. Reforçar el sector davant del món.
· Rebre informació actualitzada del sector, sobretot relacionada amb les possibilitats d’innovació de les empreses i alternatives de finançament.