INNOVACC ha presentat 22 projectes a la convocatòria de Grups Operatius 2023 del DACC

Tornar enrere

01/02/2024

El pressupost sol·licitat (incloent la coordinació) és de 5.222.000,06 € i l’ajut sol·licitat correspon a 4.236.717,03 €.  En total s’han involucrat 54 socis d’INNOVACC, 19 empreses no sòcies i 6 centres de recerca dels quals 4 estan associats al clúster. Per tant, en total s’han mobilitzat 79 agents de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa.

En els projectes hi participen empreses agroalimentàries, per a projectes pilot. S’han presentat projectes de temàtiques molt variades de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa, des de granges fins a indústria. Per exemple, noves tecnologies per a la gestió de purins, millora d’alimentació en granja tant de porcí com aviram, valorització de subproductes d’escorxador  millora de processos a indústria elaboradora fins a l’obtenció de nous productes per a proteïna alternativa.

A continuació es mostra la llista dels projectes presentats:

 • AMINOPOULTRY. Un enfoc sostenible per a la reducció del nitrogen de les dejeccions, augmentant el benestar dels pollastres i l’eficiència de la producció.
 • AUTODESCAM. Sistema intel·ligent en continu per a la certificació de l’autodesinfecció de vehicles de transport de bestiar viu, millorant l’eficiència hídrica i potenciant la  bioseguretat.
 • BLACKRATS. Control de rosegadors amb estratègies alternatives als anticoagulants. Millores d’efectivitat i eficàcia, i reducció de l’impacte ambiental.
 • DIGICURAT. Desenvolupament d’un bessó digital per a l’optimitzación del procés d’elaboració del pernil curat.
 • PRRS-MAR. Aplicació de marcadors genètics per millorar la supervivència d’engreixos afectats per malaltia respiratòria.
 • MITIGA-FERT: Disseny i desenvolupament de nous models de negoci per a fomentar la gestió sostenible de la cadena de valor de les dejeccions ramaderes.
 • OPTIPER. Optimització de l’especejament dels pernils de manera no destructiva a la línia de sacrifici.
 • ALTEMO. Alimentació de garrins de primera edat amb Larves de Tenebrio Molitor: efectes sobre el desenvolupament i salut intestinal.
 • PISA. Estudi de la Proteïna alternativa d’Insectes en el desenvolupament i producció Sostenible de nous Aliments.
 • AGROVITA. Transformació de purí de Gallinassa mitjançant l’assecatge solar i compostatge per a l’obtenció de fertilitzant orgànic.
 • MITOXSAFE. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en pernil curat, espatlla curada i llom curat.
 • GO_UP. Estratègies circulars i d’UPcycling per al sector agroalimentari: Desenvolupament tecnológic per la valorització i transformació de subproductes d’escorxador de pollastre en saboritzants naturals i compostos funcionals amb potencial aplicació en productes per alimentació humana.
 • VALNIRCLAS. Estandardització i validació d’una nova metodologia analítica basada en l’espectroscòpia NIR com a mètode de referència per classificar els derivats carnis en preparats de carn i productes carnis.
 • CLIMPORQ. Estratègies d’alimentació i maneig per pal·liar els efectes de les altres temperatures estivals, accentuades pel canvi climàtic, sobre la qualitat de la carn de porc.
 • BATPORC. Millors tècniques disponibles per a la mitigació d’emissions  d’amoníac en sistemes d’emmagatzematge de dejeccions porcines: Avaluació integrada sota condicions climàtiques mediterrànies.
 • COLOREEN. Obtenció d’ingredients colorants basats en la protoporfirina de Zn obtinguda a partir de fetges i desenvolupament d’embotits crus-curats segurs i amb un etiquetatge net.
 • NITADAPT. Adaptació de productes carnis curats a la nova legislació europea sobre l’ús de nitrificants en aliments.
 • ARRFUETECH. Sensorització del sistema d’assecatge del procés d’empebrat de fuets.
 • SAN-PROT. Estudi de la recuperació de la proteïna en la sansa d’oli.
 • PROTINECO. Disseny i obtenció de proteïna d’insecte (Tenebrio Molitor) ecològica per alimentació animal.
 • LeQuSos. Desenvolupament d’una eina de suport a la presa de decisions en el disseny, optimització i validació de tractaments tèrmics basada en la letalitat microbiològica, qualitat i sostenibilitat.
 • DIGIQUAL. Desenvolupament d’un bessó digital per la predicció de minva i qualitat de canals bovines en el procés de sacrifici i refrigeració mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial (IA).
magnifiercrossarrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram