Missió i objectius

La missió d’INNOVACC és enfortir la competitivitat del sector carni i de la proteïna alternativa, mitjançant la innovació i la cooperació.

Els objectius d’INNOVACC són:

– Impulsar la innovació.
– Impulsar la cooperació.
– Planificar estratègies de futur.
– Potenciar la transferència tecnològica.
– Potenciar la formació.
– Assessorament.
– Establir relacions estratègiques externes.
– Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi d’ INNOVACC.
– Definir polítiques i actuacions d’interès comú.