Inversions – Ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (FEADER)

Tornar enrere

13/09/2023

Des del clúster us podem facilitar el contacte d’empreses associades que es dediquen a la gestió d’aquests ajuts: Berenguer enginyers, Plana Hurtós, Cunovesa i Gedpro.

ObjecteFomentar els projectes d’inversió destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments, executats per les empreses agroalimentàries establertes a Catalunya
Tipus d’ajutSubvencions a fons perdut del fons FEADER destinades a les inversions per concurrència competitiva
Línies d’ajuta) la transformació i/o comercialització dels productes agrícoles contemplats en l’Annex I del TFUE, excepte els de la pesca i forestal (bbrr 1.1)b) contribueixen a la mitigació del canvi climàtic (MCC)• No intervinguin directament en els procés• Millora ambiental més enllà de l’obligadac) Objectius establerts a la normativa comunitària• No Zona Leader si inversions< 250.000€• No sector vitivinícola
BeneficiarisLes persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que compleixen els requisits:• Titulars responsables de l’activitat que fomenta l’atorgament de l’ajut• Suporten la càrrega financera de les inversions• Manipulin o transformin i comercialitzin productes Annex I del TFUE i comercialitzin almenys el 50% del producte transformat o manipulat• Compleixen normes mediambientals, seguretat laboral, higiene i benestar animal• Viables econòmicament i no estar en situació de crisi• Pertanyin al sector majorista
Requisitsa) Inversió: Entre 40.000 € i 5.000.000 €. Ajut màxim: 500.000 €b) Efecte incentivador: Inici de les inversions posterior a l’acta de no inici d’obres.
Intensitats d’ajut• En el cas de productes rebuts al‟annex I del TFUE, serà del 40% de la importació total d‟inversió. Es podrà incrementar un 10% més en el cas dels ocupadors dels herois del públic titular.• En el cas de productes no inclosos a l’annex I del TFUE, serà del 20% de l’import total d’inversió subvencionable quan la persona beneficiària sigui petita empresa i del 10% quan sigui mitjana empresa.• En cas de la instal·lació de nous establiments executada per grans empreses, serà del 10% de la importació total d’inversió subvencionable.
Inversions elegiblesa) Construcció i compra de béns immobles, així com la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil: màxim 30% de la inversió total.b) Compra i instal·lació de nova maquinària i béns d’equip.c) L’adquisició o desenvolupament de Programes informàtics, patents, llicències, drets d’autor i marques registrades..: màx. 30% de la inversió total.d) Costos generals vinculats a les inversions (honoraris arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat): màx. 12% de 1) + 2).
Requisits• Compliment de la Llei de morositat.• Estar al corrent de les obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social.• Compliment d’obligacions de presentació de comptes davant del Registre Mercantil.• No tindre deutes per reintegrament d’ajuts o préstecs amb l’Administració• Estar inscrit al RIAAC, quan l’activitat sigui inscriptible• Manipular o transformar, i comercialitzar productes agraris
Termini presentació sol·licituds4 d’octubre de 2023

magnifiercrossarrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram