QUALIPROT. Avaluació de la qualitat proteica de noves fonts de proteïna

Tornar enrere

25/04/2023

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2022.
Línia 1: Ajuts per a PROJECTES DE REFORÇ COMPETITIU EMPRESARIAL.

Descripció del projecte:
La transició proteica és la substitució del consum de proteïna animal per proteïna alternativa, terme que engloba totes aquelles fonts basades en vegetals, algues i fongs, insectes o carn cultivada. Un dels buits actuals més rellevants de la transició proteica és el seu impacte sobre la salut dels consumidors, sobretot en aquelles etapes de la vida que requereixen d’una aportació proteica de qualitat, com el creixement o l’envelliment. Les proteïnes alternatives són en realitat extractes rics en proteïnes que poden obtenir-se de diferents fonts. La gran variabilitat en la seva composició, derivada dels processos d’obtenció i de la mateixa font original impossibiliten, a priori, conèixer la qualitat nutricional del producte resultant.

En aquest context de convivència proteica, on productes carnis i productes no carnis conviuen en el mercat i els consumidors han de triar, els beneficis nutricionals i de salut de les noves fonts de proteïna, o alternatives proteiques, cal que siguin evidenciades a través d’estudis científics rigorosos que demostrin la qualitat de la proteïna, el seu valor nutricional i els beneficis derivats del seu consum crònic.

Objectiu:
El projecte té com a objectiu estudiar la qualitat proteica amb estudis validats científicament de les noves proteïnes emergents disponibles avui en dia en la indústria alimentaria per tal de donar resposta a la necessitat clau de la transició proteica.

També es preveu aconseguir els següents objectius tècnics:

  • Estudi de posicionament científic i tecnològic actual en matèria de noves fonts proteiques al sector alimentari català.
  • Avaluació de la qualitat proteica in vitroin vivo dels productes elaborats amb proteïna alternativa.
  • Estudi sobre la millora/reformulació dels productes desenvolupats en el projecte per tal d’incrementar la qualitat proteica dels mateixos.
  • Difusió i posicionament en el mercat del projecte i dels nous productes elaborats amb proteïna alternativa desenvolupats en el mateix.

PARTICIPANTS: Noel Alimentaria SAU, Borges Agricultural & Industrial Edible Oils SA, Joaquim Albertí SA, EURECAT, INNOVACC.

Amb el suport d’:

Pressupost total
77.420,24€
Total import de l'ajut
53.511,89€
magnifiercrossarrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram