Reconeixements

Xarxa de Clústers Catalans


La Xarxa de Clústers catalans som 30 clústers que representem diferents negocis amb pes específic dins de la indústria catalana. Tots nosaltres compartim una sèrie de valors i objectius que es deriven d’un de fonamental: la millora de la competitivitat empresarial.

A partir d’aquí cadascú de nosaltres estructurem una organització liderada per una sèrie de membres empresarials, i centrada en executar un pla de treball. Aquest pla de treball es tradueix en una cartera de serveis que inclou com a elements bàsics l’estratègia, la innovació i la internacionalització, podent incloure altres aspectes com el networking, la formació o la visibilitat.

Els 30 clústers tenim una trajectòria consolidada en la que hem estructurat tant projectes col·lectius com projectes individuals que han permès una efectiva millora de la competitivitat de moltes empreses i negocis a Catalunya.

La nostra vocació és la de seguir treballant amb aquest objectiu clar, implicant cada cop més empreses i tenint una incidència cada cop major en el teixit empresarial català.

Programa Catalunya clústersEl 8 de maig de 2014 ens va arribar la resolució favorable conforme hem entrat al Programa “Catalunya Clusters” de la Generalitat de Catalunya. El 19 de juny de 2017 es va aprovar la renovació.
Els clústers del Programa Catalunya Clústers podran gaudir dels serveis següents de la Generalitat:

– Utilització de la marca associada al Programa.
– Orientació estratègica.
– Capacitació de clúster managers.
– Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació.
– Activitats de networking.
– Vinculació dels instruments de política d’innovació i internacionalització a través dels clústers.
– Altres que el Departament d’Empresa i Ocupació impulsi en l’àmbit del treball en clústers.

Programa AEI


L’ordre ITC/2691/2006, del 2 d’agost, defineix a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) com “la combinació en un espai geogràfic o sector industrial concret d’empreses, centres de formació i unitats d’investigació públics o privats, involucrades en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir aventatges i/o beneficis derivats de la ejecució de projectes conjunts de caràcter innovador. Aquesta activitat s’organitzarà entorn a un mercat o segment de mercat objectiu i/o a una branca o sector científic-tecnològic de referència. L’objectiu de l’AEI així estructurada serà arribar a una massa crítica tal, que permeti assegurar la seva competitivitat i visibilitat internacionals. D’aquesta manera, l’AEI és la denominació administrativa escollida per el Ministeri de l’Indústria, per els “clústers innovadors”, que resulten inscrits en el Registre Especial corresponent.

INNOVACC està inscrita des del 22 de maig de 2008 al Registre d’AEIs del Ministeri d’Indústria, amb el número REAEI-00023 i té la consideració d’excel·lència exigida per a formar part d’aquest Registre.

El desembre de 2011 es va presentar el Pla Estratègic 2012-2015 d’INNOVACC per tal de renovar la inscripció al Registre d’AEIs. L’11 de maig de 2012 se’ns notifica la renovació de la inscripció al Registre d’AEIs del Ministeri d’Indústria.

El març de 2016 es va presentar el nou Pla Estratègic 2016-2019 d’INNOVACC per tal de renovar la inscripció al Registre d’AEIs.  El 20 de juny de 2016 se’ns notifica la renovació de la inscripció al Registre d’AEIs del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Programa European Clúster Excellence


INNOVACC va obtenir el segell de qualitat Cluster Excellence Initiative Bronze Label,  per part l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), el 13 de desembre de 2013.

Renovacions segell de qualitat Cluster Excellence Initiative Bronze Label:

  • El 2 de desembre de 2015 va obtenir la primera renovació.
  • El 16 de gener de 2018 va obtenir la segona renovació.
  • El 20 de febrer de 2020 va obtenir la tercera renovació.

Aquest segell de qualitat Cluster Excellence Initiative Bronze Label, avala el compromís, i l’esforç del Clúster per assolir l’excel·lència en la seva gestió.

Aquesta entitat reconeguda a nivell europeu avalua aspectes primordials dels clústers com: la seva gestió, estructura, fonts de finançament, òrgans de govern, projectes realitzats, casos d’èxit, serveis i activitats adreçades a la innovació que ofereix als membres del clúster, i al sector que representa, basant-se en criteris de benchmarking europeus.