Reconeixements

Programa Catalunya clústersEl 8 de maig de 2014 ens va arribar la resolució favorable conforme havíem entrat al “Programa Catalunya Clústers” de la Generalitat de Catalunya.

Els clústers del Programa Catalunya Clústers podran gaudir dels serveis següents de la Generalitat:

– Utilització de la marca associada al Programa.
– Orientació estratègica.
– Capacitació de clúster managers.
– Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació.
– Activitats de networking.
– Vinculació dels instruments de política d’innovació i internacionalització a través dels clústers.
– Altres que el Departament d’Empresa i Ocupació impulsi en l’àmbit del treball en clústers.

Programa AEI


L’ordre ITC/2691/2006, del 2 d’agost, defineix a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) com “la combinació en un espai geogràfic o sector industrial concret d’empreses, centres de formació i unitats d’investigació públics o privats, involucrades en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir aventatges i/o beneficis derivats de la ejecució de projectes conjunts de caràcter innovador. Aquesta activitat s’organitzarà entorn a un mercat o segment de mercat objectiu i/o a una branca o sector científic-tecnològic de referència. L’objectiu de l’AEI així estructurada serà arribar a una massa crítica tal, que permeti assegurar la seva competitivitat i visibilitat internacionals. D’aquesta manera, l’AEI és la denominació administrativa escollida per el Ministeri de l’Indústria, per els “clústers innovadors”, que resulten inscrits en el Registre Especial corresponent.

INNOVACC està inscrita des del 22 de maig de 2008 al Registre d’AEIs del Ministeri d’Indústria, amb el número REAEI-00023 i té la consideració d’excel·lència exigida per a formar part d’aquest Registre.

  • 1a renovació: 11 de maig de 2012
  • 2a renovació: 20 de juny de 2016
  • 3a renovació: 5 de novembre de 2020 (document renovació)

Programa European Clúster Excellence


 

INNOVACC va obtenir el segell de qualitat Cluster Excellence Initiative GOLD LABEL, per part l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), el 21 d’abril de 2022.

Anteriorment havia tingut la certificació BRONZE LABEL. A continuació s’indiquen les dates de l’aprovació inicial i renovacions del segell de qualitat:

  • Aprovació inicial: 13 de desembre de 2013.
  • 1a renovació: 2 de desembre de 2015
  • 2a renovació: 16 de gener de 2018
  • 3a renovació: 20 de febrer de 2020

 

 

 

Aquest segell de qualitat Cluster Excellence Initiative GOLD LABEL, avala el compromís, i l’esforç del Clúster per assolir l’excel·lència en la seva gestió.

Aquesta entitat reconeguda a nivell europeu avalua aspectes primordials dels clústers com: la seva gestió, estructura, fonts de finançament, òrgans de govern, projectes realitzats, casos d’èxit, serveis i activitats adreçades a la innovació que ofereix als membres del clúster, i al sector que representa, basant-se en criteris de benchmarking europeus.