Empreses

Més

  Cubiq Foods, S.L.

  Cunovesa, S.L.

  lberinsect, S.L.

  Astech Food Machinery, S.L.

  Stockinettes JB, S.L.U.

  Tagtio, S.L.

  GasN2itrogen, S.L.

  Trades, S.A.

  Itisa, S.L.

  Le Porc Gourmet, S.A.

  SIGMADAF Clarifiers, S.L

  Porinox, S.L.

  Diversey España, S.L.

  Dinox, S.L.

  CSB-System España, S.L.

  Bigas Global, S.A.

  Esbelt, S.A.

  Lenz-Instruments, S.L.

  Metalquimia, S.A.

  Mimasa Washtech, S.L.U.

  Olotinox, S.A.

  Tané Hermètic, S.L.

  Timpolot, S.L.

  Adiverter, S.L.

  Mullor, S.A.

  Proquimia, S.A.

  Solina Ibérica, S.L.U.

  Empreses

  Més

   Miquel avícola, S.A.

   Càrniques Valldan, S.A.

   Embotits Caus (SUAC, S.A.)

   Productos Valent, S.A.

   Secaosona, S.L.

   OBACH, S.L.

   Font Sans, S.A.

   Capdevila Germans, S.A.

   Triposona, S.A.

   Vila Rovira, S.L.

   Rafael Baró, S.A.

   Splendid Foods, S.A.U.

   Caula Aliments, S.L.

   Boadas 1880, S.A.

   Embotits Salgot, S.A.

   Embutidos Monter, S.L.U.

   Esteban Espuña, S.A.

   J.Curós, S.L.U.

   Joaquim Albertí, S.A.

   Luis Oliveras, S.A.

   Noel Alimentaria, S.A.U.

   Ramon Ventulà, S.A.

   Sant Dalmai, S.A.U.

   Empreses

   Més

    Institucions

    Més

     Institucions

     Més

      Noticies

      Requisits i procediment d’ingrés de socis:

      Podran accedir a l’associació com a socis tipus “societats mercantils privades” aquelles que compleixin els següents requisits:
      – Que estiguin implicats en el sector porcí català per desenvolupar activitats econòmiques relacionades amb el mateix. En els casos de sectors auxiliars caldrà que la seva facturació anual sigui significativament adreçada al sector porcí.
      – Que tinguin la seva seu social a Catalunya.

      Podran accedir a l’associació com a socis tipus “institucions” aquelles que compleixin els següents requisits:

      – Que estiguin interessades en el desenvolupament i la promoció del sector porcí català.
      – Que tinguin la seva seu social a Catalunya.

      En tots aquests casos, la Comissió Permanent d’INNOVACC valorarà la idoneïtat de l’ingrés del nou soci.

      Nota: s’entén com a sector porcí, tota la cadena de valor des de granges, escorxadors, sales de desfer i elaboradors de productes carnis porcins.
      Quotes:

      Les quotes es fixen en funció del tipus d’associat tal com s’exposa a continuació.

      Tipus d’associat Quota d’entrada Quota anual
      Empreses d’1 a 49 treballadors 500 € 450 €
      Empreses de 50 a 99 treballadors 800 € 650 €
      Empreses de 100 a 249 treballadors 800 € 950 €
      Empreses de 250 treballadors o més 800 € 1.350 €
      Institucions 1.200 € 1.200 €

      Nota: L’any d’adhesió a l’associació únicament es factura la quota d’entrada, i a patir de l’any següent al d’adhesió es factura la quota anual.

      Baixa el document d’adhesió a INNOVACC